"Allahu Akber Allahu Akber La ilaha illalah, Allahu Akber Allahu Akber La ilaha illalah, Allah hu Akber Allah hu Akber Wa lillahil Hamd."